Kirurgi

Under affärsområdet med samlingsnamnet Kirurgi hittar vi kunder både i Sverige och utomlands.

Clinicbuddy har funktioner för att hantera rum, operationssalar, uppvak och vårdavdelningar. Den smidiga logistiken kring bokningar gör att det snabbt går att erbjuda patienter en tid för operation.