Standard uppsättning eller anpassad plattform?

Se nedan vad Clinicbuddy arbetar med till vardags.

Så ser Clinicbuddyprocessen ut

Alla människor är unika, det är precis likadant med våra kunder. Många arbetar i samma bransch men har ändå unika behov för just deras verksamhet. Vi har tillsammans med våra kunder designat processen som används i Clinicbuddy. Bokning, mottagning, journalskrivning och betalning följer en röd tråd för att hålla det så enkelt som möjligt. 

Bokningslogistik

Det finns tre sätt att boka in en patient i Clinicbuddy: onlinebokning, försäkringsbolagsbokning eller kalenderbokning. Vår onlinebokning är enkel för kunderna att förstå och det skall vara så få hinder som möjligt för att genomföra bokningen. Om du har avtal med försäkringsbolag så finns möjlighet att kunna motta bokningar från dem via någon av våra integrationer. Det sista och vanligaste alternativet är att du som utövare gör bokningen själv i din egen tidbok.

När du hanterar inställningarna i ditt Clinicbuddy kan du välja om du vill förskriva någon typ av formulär kopplat till bokningen, exempelvis en hälsodeklaration. Denna kan kunden fylla i via sin dator eller smartphone.

Du kan även hantera inställningarna kring bekräftelsemail och SMS som påminnelse.

Journalföring

Säker journalföring är ett krav sedan många många år tillbaka. I Clinicbuddy så har vi byggt upp ett extremt enkelt och säkert sätt att skriva, signera och lagra journaler. Allt från anpassade frågeformulär till fraser och mallar. Även diktering och röstigenkänning finns tillgängliga i detta verktyg.

 Ekonomi

Självklart så behöver någon betala för de tjänster våra kunder säljer, antingen så använder våra kunder vår applikation för landstingsersättning, företagsbetalning, försäkringsbolagsbetalning, kort/kontant eller swish. Vi har stöd för fakturering och direktbetalning. Ekonomiavsnittet i Clinicbuddy är helt unikt med diverse rapporter om betalning och underlag. Statistik är en viktig källa för många företagare, i Clinicbuddy kan man få ut rapporter om allt som har skrivits eller dokumenterats. Vi har idag 50 st färdiga rapporter, vill man skräddarsy sin egen rapport så går det också bra. Clinicbuddy har färdiga API´er för integrationer mot ekonomisystem samt affärssystem.

Implementation

I Clinicbuddys avtal ingår alltid implementation av systemet och tillhörande support till dess att Ni självständigt kan använda produkten. Implementationen sker efter signerat avtal och det innebär att Ni ska komma igång med användandet av Clinicbuddys journalsystem. För att nå dit följer Clinicbuddy sju steg.

01

Projektstart

Efter att kunden accepterat avtalet som presenterats i säljprocessen så tar vi ett första möte internt för att utse en ansvarig person som ska ansvara för hela implementationen.

02

Kunddatamöte

Ett möte med beställaren bokas in direkt för att samla in nödvändig data.

03

Uppsättning av klinik

En digital uppsättning skapas av oss, så att kunden snabbt kan lära känna systemet i ett kunddatamöte.

04

Verifikation

Beställaren verifierar att uppsättningen av kliniken stämmer och att allt är inlagt korrekt.

05

Utbildning: Superuser

Clinicbuddy håller i en utbildning för en eller flera superusers som ska kunna hantera alla inställningar för Clinicbuddy. Självklart bygger vi upp en brygga mellan ansvarig tekniker och kundens superuser.

06

Utbildning: Allmän

Clinicbuddy håller i en utbildning för resterande på mottagningen/kliniken för allmän användning av systemet.

07

Go live

Nu är Ni redo för att börja använda ClinicBuddy. Alla har fått en utbildning och känner sig redo. Optimalt håller vi oss till ett tidigare satt Go Live datum och kunden sätter igång och börja arbeta i systemet Clinicbuddy.

Clinicbuddy som standard

Bokning, journalföring och betalning är den standardiserade processen alla våra kunder följer, men beroende på bransch så kan man anpassa detaljer i varje steg utefter det som passar kunden bäst.