Digitala Vårdmöten

I Clinicbuddy kan man nu som utövare boka in videomöten/videokonsultationer med sina patienter. Kontakta Clinicbuddy för mer information.